Inštalácia a montážny návod terasových dosiek

Terasové dosky musia byť inštalované na rovný a pevný podklad s ideálnym sklonom 10 mm na 1 m dĺžky (v smere predloženia podkladových profilov). Podklad by mal byť najlepšie betónový alebo z ideálnej kombinácie vrstvy zhutneného kameniva a nezhutnenej štrkovej drviny. Dosky môžu byť inštalované aj na iné povrchy (oceľové, drevené podklady), ktoré majú zodpovedajúce stavebné zaťaženie, avšak vždy je potrebné dbať na odtekajúcu vodu pod terasovými doskami. Preto sa u podkladovej plochy vyžaduje min. sklon minimálne 1%.

Terasové dosky - inštalácia - 2

Základom terasovej podlahy je konštrukcia z podkladových profilov DB 50 × 50 mm. Profily musia byť pripevnené do podkladu pozdĺž celej ich dĺžky zodpovedajúcimi kotviacimi materiálmi (podľa typu povrchu). V prípade pokládky na mäkké povrchy alebo napr. na strechu, môžu byť podkladové profily fixované napr. do zapustených betónových kvádrov do piesku alebo štrku. Podkladový profil musí byť umiestnený vždy min. 5 mm od okrajových plôch z dôvodov dilatácie. Profily sa ukladajú rovnobežne vo vzdialenosti 50 cm od seba. V prípade takéhoto uloženia terasy, kedy medzi doskami vzniká iný ako 90-stupňový uhol, je nutné vzdialenosť medzi podkladovými profilmi adekvátne zmenšiť tak, aby na terasovej doske neboli 2 susediace spony vzdialené viac ako 50 cm (viď. obázek nižšie).

Terasové dosky - inštalácia - 3  Terasové dosky - inštalácia - 4

Pre bezproblémový odvod vody je nunté medzi nadväzujúcimi podkladovými profilmi nechávať medzeru. Podkladové profily sa majú fixovať každých 50 cm a max. 10 mm od najbližších pevných častí podkladu (múr pod.) V prípade inštalácie bez podkladových profilov na už existujúcu pevnú konštrukciu (napr. drevenú, oceľovú, hliníkovú apod) stavebná nosnosť tejto konštrukcie musí zodpovedať požadovanému zaťaženiu.

Terasové dosky sa pripevňujú pomocou klipov, ktoré sa pomocou samorezných vrutov pripevňujú do podkladových profilov. Prvá - štartovacia doska - je pri stene prichytená do štartovacích (ukončovacích) klipov, na druhej strane po usadení prichytená štandardnými klipmi. Tiež pri uložení dosiek dbáme na dilatačné vzdialenosti od stien, ktoré by tu mali byť 5 mm na všetky strany. Po pripevnení štandardných klipov DFC 001 inštalujeme ďalšiu dosku a stále pri tom dbáme na dilatačnú vzdialenosť 5mm. V prípade pozdĺžnej inštalácie 2 dosiek za seba, je odporúčaná medzera medzi doskami min. 5 max. 10 mm.

Terasové dosky - inštalácia - 5   Terasové dosky - inštalácia - 6

Použitím štandardných klipov vzniká medzi doskami vedľa seba medzera 4-5 mm. Pozdĺžne nadviazanie 2 dosiek za sebou zaistíme dvojitým klipom (viď. obrázok nižšie vľavo hore). V prípade nutnosti zakončenia terasy je často nutné poslednú dosku pozdĺžne upraviť na užší rozmer. Pri pozdĺžnom rezaní je nutné akceptovať vnútorné rebrovanie dosky a v nadväznosti na zachovanie pevnosti dosky sa odporúčajú 4 šírky rezania (viď. obrázok nižšie vľavo dole). Poslednú terasovú dosku pripevníme do podkladového profilu samoreznými vrutmi. Následne pripevníme krycí profil, ktorý by mal byť v rovnakej výškovej úrovni ako terasové dosky. Pri vŕtaní krycích profilov je potrebné diery predvŕtavať a tiež dbať na vzdialenosť vrutu od kraja profilu (viď. obrázok nižšie, min. 20 mm od konca, 10 mm od horného, 25 mm od spodného kraja). Krycie profily pripevňujeme po 40 cm do terasovej dosky (ukončenie dlhej strany) alebo podkladovej dosky (ukončenie krátkej strany, viď. obrázok nižšie vpravo hore). V prípade, že terasa nie je ukončená krycím profilom, nesmie byť vzdialenosť podkladového profilu od kraja väčšia ako 50 mm! (viď. obrázok nižšie vpravo dole). 

Terasové dosky - inštalácia - 7

UKÁŽKA MONTÁŽE - kliknutím zväčšíte

Terasové dosky - inštalácia - 8 Terasové dosky - inštalácia - 9 Terasové dosky - inštalácia - 10
Terasové dosky - inštalácia - 11 Terasové dosky - inštalácia - 12 Terasové dosky - inštalácia - 13
Terasové dosky - inštalácia - 14 Terasové dosky - inštalácia - 15 Terasové dosky - inštalácia - 16
Terasové dosky - inštalácia - 17 Terasové dosky - inštalácia - 17 Terasové dosky - inštalácia - 18
Terasové dosky - inštalácia - 19 Terasové dosky - inštalácia - 20 Terasové dosky - inštalácia - 21
Terasové dosky - inštalácia - 22 Terasové dosky - inštalácia - 23 Terasové dosky - inštalácia - 24
Terasové dosky - inštalácia - 25 Terasové dosky - inštalácia - 26 Terasové dosky - inštalácia - 27
Terasové dosky - inštalácia - 28 Terasové dosky - inštalácia - 29