Montážny návod vonkajších plastových obkladov

Inštalácia plastových paluboviek nie je zložitá a zvládne ju každý zdatný kutil (alebo sa môžete obrátiť na autorizovaných partnerov spoločnosti HOPA Slovakia, s.r.o.). Jednotlivé plastové palubovky sa montujú klasickým systémom pero-drážka. Pre montáž obkladu z plastových lamiel je nutné pripraviť dostatočne rovný, pevný a únosný podklad - napr. nosný rošt z drevených lát. Pri použití v kombinácii so zateplením je využívaný dvojitý rošt (pozri komínový efekt). Plastové palubovky sú k roštu upevňované pomocou nerezových skrutiek alebo spôn. Podrobný montážny návod viď nižšie. Inštalačný návod ventilačných mriežok (koliesok) uvedených v oddiele "farby, typy, profily" je súčasťou každého balenia.

KOMÍNOVÝ EFEKT - zaisťuje odvetrávanie fasády, rieši problémy s vlhkým murivom

Vznik komínového efektu je podmienený vytvorením vzduchovej medzery medzi stenou a obkladom (v prípade montáže bez zateplenia s jednoduchým roštom) alebo vytvorením vzduchovej medzery medzi izolačným materiálom a obkladom (v prípade montáže so zateplením s dvojitým roštom). Vytvorená vzduchová medzera slúži k odvodu vlhkosti (prúdením vzduchu).

(Pri použití izolačných materiálov sa odporúča medzera aspoň 2cm, pri inštalácii bez izolačných materiálov minimálne 1cm.)
 

  kominovy_efekt_small

 

MONTÁŽNY NÁVOD

1. Popis

Skladobný systém PVC obkladov umožňujúci obloženie vnútorných a vonkajších stien a stropov. Pri použití pomocnej izolácie takto vzniká kompletný zatepľovací systém.  Všetky suroviny sú dodávané popredným európskym výrobcom PVC najvyššej kvality.

Materiály:

• PVC obklad, pohľadová šírka obkladu 10 - 25 cm (podľa typu)
• dokončovacie PVC profily, slúžiace na dokonalú inštaláciu
• drevený rošt - drevené laty o priemeroch 5 × 3cm a 4 × 2cm ošetrené proti plesniam a hmyzu
• rošt z pozinkovaných profilov
• spojovacie materiály (hmoždinky, nerez skrutky)
• izolačné materiály (fasádne typy penových polystyrénov, fasádne minerálne vlny)

2. Realizácia montáže

Realizáciu a inštaláciu fasádneho zatepľovacieho obkladu vykonávajú realizačné firmy, ktoré sú k tomuto účelu technicky a vedomostne vybavené. Na požiadanie tieto práce sprostredkúva tiež spoločnosť HOPA Slovakia, s.r.o.
 
Postup montáže je použiteľný na rovných a zvislých stenách s otvormi i bez nich alebo na murive nových i starých stavieb. Na stenách z dutých prvkov môže byť tento postup uplatnený len keď je hrúbka steny aspoň 2 cm (v závislosti na použitých nosných hmoždinkách).
 
Obklady je možné osádzať vo vodorovnom i zvislom smere. V prípade vodorovnej inštalácie je nutné dbať na správne uzamknutie celého systému tak, aby voda neprenikala za obklad. Obkladáme zhora nadol.
 
Montážny postup je určený pre obklady s tepelnou izoláciou (zateplenie) objektov. Zvlášť vhodný je predovšetkým pre odvetrávané systémy dodatočného zateplenia fasád rodinných domov, občianskych stavieb, priemyselných objektov, pre podhľady, podkrovné vstavby, obklady kúpeľní a kuchýň, dekorácie.
 
Kompletný systém možno tiež použiť bez tepelnej izolácie k obyčajnému obloženie objektov.

Balenie: lamely sú balené v PVC fólii
Váha lamiel: 185 g - 585 g / m podľa typu lamiel
Dĺžka: 3 m - 6 m
Šírka: 10 cm - 25 cm

obr.3

Základom celej montáže je vytvorenie roštu najlepšie z drevených lát kvalitne ošetrených proti plesniam a hnilobe. V prípade použitia izolácie sú v tomto zatepľovacom systéme použité dva navzájom kolmé rošty, z ktorých v spodnom je umiestnená izolačná vrstva. Použitie lát v spodnom rošte potom musí zodpovedať hrúbke použitých izolačných materiálov. Spravidla sa používajú v spodnom rošte štandardné strešné laty s rozmermi 5 × 3 cm, ktoré sa kombinujú s minerálnou vlnou v hrúbke 4 cm alebo penovým polystyrénom o hrúbke 3 cm.
 
Druhý - vrchný rošt plní dve základné funkcie. Drží izolačné materiály tak, že ich nie je nutné už ďalej pripevňovať a ďalej zabezpečuje v celom zatepľovacom systéme funkciu komínového efektu. Pre vytvorenie druhého roštu sa odporúčajú laty s rozmermi 4 × 2 cm.
 
Komínový efekt - zaisťuje odvetrávanie celej fasády. Jeho vznik je podmienený vytvorením vzduchovej medzery medzi izolačným materiálom (v prípade montáže vrátane zateplenia) a obkladom alebo samotnou stenou a obkladom.
Pri použití izolačných materiálov sa odporúča medzera aspoň 2 cm, pri inštalácii bez izolačných materiálov
minimálne 1 cm. 

3. Postup

1) Vytvorenie spodného základného a nosného roštu, ktorý bude prichytený priamo na stenu objektu hmoždinkami
6 × 80 alebo 6 × 100, prípadne inými typmi na základe reálneho prieskumu statickej únosnosti podkladu. Uchytenie latiek hmoždinkami odporúčame max. po 80 cm. Hrubé nerovnosti na obkladanej ploche by mali byť týmto roštom vyrovnané a to pomocou drevených podložiek alebo klinov, prípadne použitím špeciálnych kotviacich profilov tvaru L alebo U, ktoré umožňujú regulovať odsadenie hranolu podľa požiadavky. Drevené laty musia byť tiež umiestnené na všetkých krajoch a hranách obkladanej plochy (pozri obrázok). Vzdialenosť lát od seba je najlepšie prispôsobiť rozmerom používaných izolačných materiálov, maximálne však 100 cm od seba.
 
2) Postupné zakladanie izolácie a pripevňovanie druhého - krycieho roštu, ktorý zabezpečuje vytvorenie vzduchovej medzery medzi obkladom a stenou (izoláciou) a tým vznikajúce odvetrávanie celej fasády. Medzi jednotlivými latami v rade je nutné nechávať medzeru 1-3 cm z dôvodov bezproblémového prúdenie vzduchu pod obkladom (pozri obrázok). Rozteč roštu môže byť maximálne 50 cm, na slnkom veľa frekventovaných miestach by sa mala vzdialenosť medzi latkami skrátiť na maximálne 30 cm. Pri inštalácii vo vyšších výškach je vhodné túto vzdialenosť zmenšovať. V prípade väčšej vzdialenosti medzi lištami hrozia ľahké preliačiny nainštalovaného obkladu. Drevené laty krycieho roštu umiestňovať na všetkých krajoch a hranách obkladanej plochy tak, aby na ne mohli byť prichytené okrajové profily obkladu.
 
3) Pri inštalácii druhého roštu je vhodné pomocou klasickej vodováhy vyrovnať plochu tak, aby po inštalácii obkladu nevznikal dojem krivej či nerovnej steny. Hoci malé nerovnosti obklad v ploche zakryje, odporúčame túto záležitosť nepodceňovať. Krycí rošt je možné k spodnému roštu pripevňovať štandardnými nerezovými samoreznými skrutkami s rozmermi 4 × 40 so zapustenou hlavou.
 
4) Pri inštalácii samotného obkladu je prvý krokom inštalácia okrajových profilov na všetkých hranách a krajoch obkladanej plochy. Je nutné dbať predovšetkým na prekrytie týchto líšt v rohoch, kde platí pravidlo, že vyššie umiestnené profily prekrývajú nižšie umiestnené tak, aby po nich voda stekala dolu alebo na obklad.
 
5) Po uchytení všetkých krajových a dokončovacích plastových profilov je možné inštalovať samotný obkladový profil. Pri montáži je nutné počítať s dilatáciou (rozťažnosťou) materiálu, ktorej podliehajú všetky plasty pri výrazných tepelných rozdieloch. Ak predpokladáme, že obklad je inštalovaný pri vonkajšej teplote v rozmedzí 10º C - 20º C, potom predpokladaná rozťažnosť materiálu je približne 2 mm na každý meter dĺžky. Z toho vyplýva, že ak inštalujeme 6m profil je nutné počítať s medzerou približne 10 - 12 mm na rozťažnosť materiálu pri vysokých teplotách.Táto vôľa sa bežne rozdeľuje na dve rovnaké časti, ktoré sa potom uplatňujú na oboch koncoch inštalovanej lamely tak, že sú skryté pod dokončovacím profilom.
V prípade, že inštalácia je vykonávaná pri nižších teplotách, je nutné počítať s väčšími dilatačnými medzerami, pretože pri vyšších teplotách bude dochádzať k rozťahovanie lamiel. Naopak ak inštalujeme lamely pri vyšších teplotách (napr. v lete) je nutné tieto dilatačné medzery skôr zmenšovať, pretože v chladnejšom období bude dochádzať ku zmršťovanie profilov!
6) Pri vodorovnom uchytení obkladu je vzhľadom k systému lamiel nutné postupovať od vrchu dole. Pri inštalácii prvej lamely u horného dokončovacieho profilu odporúčame vyváženie lamely podľa vodováhy a prípadné jej zrezanie tak, aby bola umiestnená skutočne vodorovne.
 
7) Pri zvislom uložení obkladu je možné postupovať sprava doľava aj naopak. U prvej lamely tiež odporúčame kontrolu a prípadné úpravy podľa vodováhy tak, aby v konečnom výsledku nebola celá stena nainštalovaná krivo.
 
8) Po uchytení a narovnaní prvej obkladovej lamely potom pokračujeme s ďalšími. Lamely presne dorazíme na seba, aby nevznikali zbytočné medzery a pravidelne po niekoľkých lamelách odporúčame vždy kontrolu vodováhou. Obkladové lamely pripevňujeme k vrchnému roštu samoreznými vrutmi so široko zapustenou hlavou s rozmermi 4 × 1,6 - 2,5. Tu je možné tiež použiť nastreľovacie spony, minimálne však o šírke 14 mm. Ďalším variantom je použitie kovových montážnych klipov, ktorými sa obklad prichytí do drážky klipu a ten sa klinčekmi prichytí k drevenému roštu. Palubovka tak nie je prichytená napevno k podkladu a môže sa pri zmene teplôt posúvať, tým nedôjde k jej deformácii, alebo vytrhnutí od pevného pripojenia k roštu. Tento postup väčšinou volíme predovšetkým tam, kde sú veľké teplotné zmeny.
 
9) Pri ukončovaní steny alebo v komplikovanejších miestach (napr. okno, dvere a pod) je spravidla potrebné okrem dĺžkového skrátenie tiež lamely upravovať pozdĺžne, aby zapadli do systému. Posledná lamela potom nie je prichytená skrutkami, ale je len nasunutá medzi obkladovú lamelu a dokončovací profil.
 
10) Záverečným krokom montáže je kontrola všetkých spojov a hrán, aby bola vylúčená akákoľvek možnosť prieniku vody pod obklad. Prípadné nebezpečné miesta dotesníme silikónom, čím zabránime prieniku vody úplne.

obr.2

4. Údržba

Materiály nevyžadujú zvláštnu údržbu a sú odolné proti poveternostným vplyvom a agresívnemu prostrediu.
 
Čistenie
 
Nečistoty spôsobené nepriľnavými materiálmi (sádra, cement a pod.) a bežné zašpinenie možno odstrániť jednoducho navlhčenou handričkou.
Nečistoty odolávajúce bežnému umývaniu vodou môžu byť odstránené špongiou navlhčenou trichlóretylénom. V ponuke našej spoločnosti sú ďalej špeciálne čistiace prostriedky určené pre obkladové panely predovšetkým potom v interiéroch, kde zaisťujú antistatický účinok.
Používanie acetónových i aromatických riedidiel vyvolávajúce reakciu pri styku s PVC zásadne neodporúčame.
 
Výmena poškodenej lamely
 
Akékoľvek poškodenie spôsobené mechanickým pôsobením možno v obkladovom systému opraviť. Pri výmene obkladového panelu je nutné vymieňaný panel pozdĺžne rozrezať tak, aby vzniknuté dve časti bolo možné vytiahnuť bez poškodenia ostatných lamiel. Do vzniknutého priestoru potom zasadzujeme novú lamelu, ktorú je možné nepatrne z jednej strany upraviť (pozri obrázok). Zároveň je potrebné uvoľniť lamelu umiestnenú pod vymieňanou lamelou tak, aby ju bolo možné vykloniť. Ak sme schopní spodnú lamelu vykloniť, potom zasadenie novej lamely už nerobí žiadne ťažkosti. Novo zasadenú lamelu však upevňujeme skrutkou cez prekrývajúcu lamelu, takže vrut nebude skrytý, ale z pohľadovej plochy viditeľný.

5. Záruka

Spoločnosť HOPA Slovakia, s.r.o. poskytuje záruku na materiál 10 rokov. Záruka na stálofarebnosť je rozlišovaná pre určité druhy farebných odtieňov. Pre odtieň bielej spoločnosť poskytuje záruku 10 rokov na stálofarebnosť. Pre ostatné farebné odtiene je táto záruka obmedzená na 2 roky, pretože v dôsledku ultrafialového žiarenia dochádza pri farebných profilov k 5% strate farebnosti.
Životnosť PVC profilov je 30 - 40 rokov.

6. Záverečné doporučenia

Inštalácia vonkajšieho obkladu sa vzhľadom na krehkosť materiálu neodporúča pri teplotách +5° C a nižších. Vzniká tu nebezpečenstvo poškodenia materiálu pri montáži.
Pri inštalácii vodorovných okrajových profilov spodnej časti roštu vždy odporúčame do týchto profilov zospodu vyvŕtať odtokové otvory tak, aby bol zaistený najlepší odtok vody cez tieto profily.
Ďalej neodporúčame obklad tmavé drevo č.07 pre použitie, keď je vystavený na priamom slnku, u ostatných farebných odtieňov môže vplyvom priameho slnečného žiarenia dôjsť k strate farebnosti obkladu a v extrémnych podmienkach i k deformácii obkladu (u tmavých farieb) z dôvodu vysokej sálavosti tepla.