Kontakty

HOPA Slovakia, s.r.o.

Považská 34
940 66 Nové Zámky

IČO: 36 528 706
DIČ: SK2020143895

tel. +421 (0)35 642 44 91
fax. +421 (0)35 642 44 91
e-mail: hopa@hopa.sk

objednávky posielajte len na objednavky@hopa.sk

Spoločnosť HOPA Slovakia, s.r.o. je registrovaná na Okresnom súde v Nitre, vložka číslo 11098/N.

Kontakty na predajne

mapka
Kliknutím sa zobrazí podrobná mapa

Obchodní zástupcovia - sanita

Obchodní zástupcovia - parapety

Kontaktné osoby

Konateľ
Ing. Norbert Szabó
  Riaditeľ výroby a expedície
Vojtech Szabó
  Výkonný riaditeľ
Ing. Tibor Pál
 
Príjem a výdaj tovaru
Zoltán Keresztúri
kereszturi@hopa.sk
+421 35 6424 491 kl. 101
  Sklad a reklamácie
Ing. Vladimír Jančov
vladimir.jancov@hopa.sk
reklamacie@hopa.sk
+421 35 6424 491 kl. 104
+421 917 545 234
  Objednávky sanita
Mgr. Tímea Szeifertová
objednavky@hopa.sk
+421 35 6424 491 kl. 103
+421 917 203 812
 
Objednávky parapety
Ing. Timea Vaneková
objednavky@hopa.sk
+421 35 6424 491 kl. 102
+421 917 882 348
  Fakturácia
Erika Szabóová
+421 35 6424 491 kl. 100